ÇORUMA İZ BIRAKANLAR

Akşemseddin (1390–1459): Asıl adı Mehmet Şemsettin’dir.1390 yılında doğmuştur.Osmanlı İmparatorluğunun büyük bir din bilgini ve aynı zamanda hekimdir.Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi olup,Bayramilik tarikatının halifelerindendir.İzmit ve Göynük’te müderrislik yapmıştır.Fatih Sultan Mehmet’in arzusu üzerine arkadaşı Akbıyık Abdullah ile İstanbul’un fethinde bulunmuş ve Türk ordusunun manevi gücünü artırmada büyük rol oynamıştır. Eyyüb Sultan’ın mezarını bulması ile büyük ün kazanmıştır. Göynük’te vefat etmiştir.

 

 

Ahmet Hamoğlu (1946): 1946'da Çorum'da doğdu. Orta öğrenimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına tuğlacılık sektöründe başladı ve Volkan 1, 2 ve 3 Tuğla ve Kiremit Fabrikalarını kurdu.1989'da Silivri Klassis Oteli'ni Türk ve dünya turizmine açtı.1994'de Dünya golf şampiyonalarına ev sahipliği yapan Klassis Golf and Country Club'ı kurdu.1996'da İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi olan Maxi Shopping City'i ve bir yıl sonra Tekirdağ şubesini hizmete açtı.Hamoğlu, halen Hamoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak turizm ve sanayi sektöründe hizmet vermekte olup bir dönem de BJK Yönetim Kurulunda görev almıştır.Evli ve bir çocuk babasıdır.

Aşık Gülabi (1950): Türk, halk ozanı. 1 Ocak1950 yılında Çorum'unSungurlu ilçesinin Çayan köyünde doğdu. Gerçek adı Gültekin olmakla birlikte 1960'lı yıllarda aldığı Gülabi mahlası nedeniyle Âşık Gülabi olarak bilinir.Âşık Gülabi, 15 yaşından sonra saz çalmaya başlamıştır.Saz bilgi ve öğrenimi çocukluk yıllarında Anadolu köylerinde yaygın olarak yerel ozanların köy köy gezip köy odalarında dinletiler verdiği döneme denk gelir.Gülabi'de Çayan köyüne gelip köy odalarında saz çalan âşıklara ilgi duymuş ve saza başlamıştır.Âşık Gülabi, halen İstanbul’da yerleşik ve tekstil ticareti ile uğraşmaktadır.

Abdulhaluk Mehmet Çay : Akademişyen.23 Aralık 1945 yılında Çorum’da doğdu. Türk akademisyen ve siyasetçidir. Türkçü kimliği ve çalışmalarıyla tanınmıştır. Akademisyenliği, siyasetçiliği, sivil toplum çalışmaları, yaşamı boyunca bu çizgide devam etmiştir. İlk ve orta öğrenimini İskilip’te, lise eğitimini Amasya’da tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Tarih öğretmeni olarak başlayan akademik hayatı boyunca çeşitli lise, enstitü ve üniversitelerde öğretmen ve/veya yönetici olarak görev yapmıştır. Kendi ifadesiyle, 1963 yılından bu yana, milliyetçi Hareket Partisinin her kademesinde görev almıştır. Partinin temel ideolojisinin teorisyenlerinden biri olarak kabul edilir. 18 Nisan 1999 milletvekili genel seçimlerinde Çorum Milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve Bülent Ecevit’in kurduğu 57. Hükümet’te Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları ile Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Olarak Görev Yaptı.

Abdulkadir Ozulu:Eğitimci Yazar, Abdulkadir Ozulu, 1941 Çorum doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini çorumda yaptı. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Nevşehir Öğretmen Okulu, Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Çorum Anadolu Lisesi ile çorum Anadolu öğretmen lisesinin kurucu müdürlüğünü yaptı.1933 yılında kendi isteği ile emekli olan Ozulu’nun, Çorum yerel basında araştırma yazıları ve denemeleri yayılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Abdulkadir Ozulu, araştırma ve edebiyat çalışmalarını sürdürüyor.

Abdulkadir Ozulu:Eğitimci Yazar, Abdulkadir Ozulu, 1941 Çorum doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini çorumda yaptı. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Nevşehir Öğretmen Okulu, Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Çorum Anadolu Lisesi ile çorum Anadolu öğretmen lisesinin kurucu müdürlüğünü yaptı.1933 yılında kendi isteği ile emekli olan Ozulu’nun, Çorum yerel basında araştırma yazıları ve denemeleri yayılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Abdulkadir Ozulu, araştırma ve edebiyat çalışmalarını sürdürüyor.

Prof.Dr. Ahmet Samsunlu: Akademişyen 1937 yılında Çorum’da doğdu. 1963 yılında Hannover Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği dalında Y.Müh (Dipl.İng) – MS derecesi aldı. Aynı üniversitede 1968 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak 1964 yılında üç dönem ekonomi tahsili gördü. TUBİTAK çevre grubu ve su kirlenmesi Türk Milli Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği(15 Ekim 1981 –istifa 19 Temmuz 1982)ile İmar ve İskân Bakanlığı yapmıştır. Su temini ve kanalizasyon, atık suların arıtımı, deniz kirliliği kontrolü, deniz deşarjları, şehircilik, çevre etki değerlendirmesi ve atıklar konularında 8 kitap, 8 ders notu ve 200’ü aşkın bilimsel araştırması yayınlanmıştır. Uygulamaya dönük pek çok projede de yürütücü veya danışman olarak görev almış ve uygulama çalışması yapmıştır. Çeşitli meslek kuruluşlarının üyesi olup halen İ.T.Ü Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Arif Ersoy: Akademisyen, İdareci. 1948 yılında Çorum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nden 1973 yılında mezun olan Ersoy, aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nü de bitirmiştir. İngiltere Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında mastır derecesini 1976’da yapmıştır. Ege Üniversitesi, ,İktisat Fakültesi, doktora derecesini 1979 yılında tamamlamış ve ardından 1982’de Yardımcı Doçent, 1986’ da İktisat Doçenti ve 1992 yılında da İktisat Profesörü olmuştur. 1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Başkenti Pekindeki Renmin Üniversitesi’nde dokuz ay misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 27 Mart 1994 ve 17 Nisan 1999 yılları arasında ilk dönem Çorum Belediye Başkanlığı yapmış ve sonrasında ikinci kez 18 Nisan 1999 ve 8 Ağustos 2002 yılları arasında da ikinci dönem Çorum Belediye Başkanlığı görevini yapmıştır. Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclis Üyeliği yapmıştır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Başkanlığı ve Ankara’da bulunan ESAM, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi Genel Sekreterliği görevlerini yapmaktadır. İngilizce, Arapça ve Almanca bilmektedir.

Celâl Ada (1963): Çorum'da doğan Ada, tekvandoda 20'den fazla madalya kazandı. 1982'de Avrupa, 1984'te Uluslararası Belçika Turnuvası ve Uluslararası Antalya Turnuvası'nda üçüncülük elde eden Ada,1985'te Belçika Turnuvası birincisi, 1986'da Yugoslavya ve Kıbrıs Turnuvası ikincisi oldu. 

Ebuss’ud Efendi (1490–1574): Şeyh Muhiddin Yavsi’nin oğludur. İlköğrenimini Şeh Muhiddin Yavsi’den almış, daha sonra Büyük Türk Bilgini İbni Kemal’den öğrenim görmüştür.1519’da İnegöl medresesi hocalığına atandı.  1527 yılında İstanbul Kadılığından sonra Osmanlı İmparatorluğuna 14. Şeyhülislam oldu. Kanuninin devlet düzenini sağlayan meşhur kanunlarının hazırlanmasında büyük rolü oldu. 29 sene Şeyhülislamlık yaptıktan sonra öldü.

Hasan Paşa (Yedi-Sekiz Hasan Paşa) (1831–1902): 1831 yılında Çorum Gülabibey Mahallesi’nde doğmuştur. Abdülhamit zamanında Beşiktaş muhafızlığı yapmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında Alay Bey’i oldu ve Hasan Bey adını aldı. Bir süre sonra paşalığa yükseldi. Osmanlı-Rus savaşında Kafkas cephesinde büyük yararlılıklar gösterdi. Çorum’u süsleyen saat kulesi ile depremde zarar gören Hıdırlık Camii’nin yerine yenisini yaptırmıştır. Çorum’a kendi adıyla anılan bir kütüphane kurmuştur. Sağmaca suyunun Çorum’a getirmesi projesi onun döneminde gündeme gelmiştir.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (1904–1992): Günümüz yazarlarından. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Trabzon Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimim Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.23 Nisan 1920'de açılan ilk Meclis'te sekreter olarak görev yaptı. Fransa'ya giderek doktora çalışması yaptı. İÜ Hukuk Fakültesi'nde 1975 yılma kadar derslere girdi. Ordinaryüs profesör oldu.Cumhuriyet gazetesinde haftalık sürekli yazıları çıktı. Atatürk’ün Söylev'ini günümüz diliyle yeniden hazırladı. "Hocaların Hocası" unvanı verildi. 1992 yılında öldü.

İsmail Beşikçi (1939): Araştırmacı yazar. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi'nde toplumbilim asisitanlığa başladı. Doğu Anadolu'nun etnik ve ekonomik yapısı üzerine çalıştı. Siyasi görüşleri yüzünden görevine son verilen Beşikçi, ilk kez 12 Mart döneminde tutuklandı.1974 yılında serbest bırakıldı. Yayınları nedeniyle uzun yıllar cezaevinde kaldı. Başlıca eserleri: Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar, Doğu Anadolu'nun Yapısal Düzeni, Kürt Aydını Üzerine Düşünceler, Devlet Demokrasisi ve Kürt Sorunu

 

İskilipli Atıf Hoca(1876–1926):  Atif Hoca, Iskilip'in Tophane köyünde dogdu. İlk tahsilini köyde yaptı.1893'te Istanbul'a gelip medrese tahsili yaptı.1902'de icazet alarak Darü'l-fünunun ilahiyat Fafültesine girdi.1903 te fakülteyi bitirip Fatih Camii'nde Ders-i Amm olarak kürsüye çıktı.
31 Mart vakasindan sonra Sinop'a sürüldü. Oradan Sungurlu'ya gönderildi ve daha sonra yanlışlık olduğu söylenerek serbest bırakıldı. Yunanlılar İzmir'e çıktıgında ilk tepkiyi, kurdugu 'Teal-i İslam Cemiyeti' vasitasi ile yaptı. Kısa zamanda toparlanan Anadolu, isgalcileri; halkça "Gâvur-İslam Disi" olan insanları çıkarmayı basardı. Annesi Mekke-i Mükerremeden göç etmiş Ben-i Hattap aşiretinden, Arap dedenin torunlarından Nazlı hanımdır. Altı aylıkken öksüz kalan Mehmed Atıf, dedesi Hasan Kethüda efendinin himayesinde yetişmiştir. 4 Şubat 1926 yılında da idam edilmiştir.

 


Mustafa A.Amikoğlu- (1944)İdareci.   Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı (1980-1986), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı (1986-1991), XLX. Dönem Çorum Milletvekili ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1995) yaptı.          

 

Nihat Nikerel:1950 doğumlu.1966 yılından itibaren sürekli ikametgâhı İstanbul olmasına rağmen öz ve öz Çorum’lu. 1972–76 yılları arasında Paris eksenli geniş ve uzun bir dünya seyahati gerçekleştirdi. 1985 yılında hikâye yazımıyla sinemaya intisap etti. Arzun Onan, Mehmet Aslantuğ çiftiyle birlikte oynadığı “Sıcak Saatler” dizisindeki “Cehennem Cevdet" ve Kurtlar Vadisi’ndeki “Seyfo Dayı" tiplemesiyle 7’den 77’ye herkesin gönlünde taht kurdu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları çıkıyor.4 adet kitabı var.

Prof.Dr.Sadık Kakaç(1955):1932 yılında Çorum'da dünyaya gelen Sadık Kakaç, 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mühendislik, araştırma ve geliştirme alanında bir çok eseri bulunan Kakaç, 20 yıl boyunca (1960-1980) Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, 1980’den sonra 28 yıl, Amerika Birleşik Devletleri’nde Miami Üniversitesi’nde çalışmıştır.  Bilim dünyasında akışkanlar mekaniğinde, araştırmacıların kullandığı önemli bir parametreyi formüle etmiş bir isim olarak tanınan Prof. Dr. Kakaç’ın formüle ettiği  bu parametreye Kakaç Sayısı denilmektedir.

Halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde akademisyenlik görevini sürdüren Prof. Dr. Sadık Kakaç, Mühendislik dalında yaptığı araştırmalar ve bilime yaptığı önemli katkılardan dolayı, INEER (International Network  Engeneerin ,Education and Research) organizasyonun en büyük ödülü olan “Leadership” liderlik ödülüne layık görülmüştür.

 

Salim Uslu (1955): Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. Lise’yi bitirdikten sonra özel sektör ve kamuya ait çeşitli işyerlerinde çalıştı. 1976 yılında Hak-İş'in kuruluşu ile birlikte sendikal faaliyete başladı. Değişik işkollarında çalıştı. 1980–1995 yılları arasında Hak-İş Konfederasyonu genel eğitim sekreterliği ve Öz Gıda İş Sendikası genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 3 Aralık 1995 tarihinden itibaren Hak İş Konfederasyonu genel başkanlığı ve Öz Gıda İş Sendikası genel başkanlığını birlikte yürüttü. Uluslararası Ekonomik İlişkiler Derneği (IIRA),AB-Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konsey Karma İstişare Komitesi, Türkiye -Avrasya Sendikaları Dayanışma Konseyi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu İcra Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi bulunduğu kurumlardan bazılarıdır. "Bütün Yönleriyle 1 Mayıs" ve "Çağdaş Sendikal Anlayış" başlıklı yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

 

Sait Maden (1932): Ressam, yazar. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra grafikerlik yaptı. İstanbul, Varlık, Gösteri gibi dergilerde  şiirleri ve çevirileri yayınladı. Aragon'dan çevirdiği Elsa'ya Şiirler ile çeşitli kültürlere ait eski ve yeni şiirleri  Şiir Tapınağı adlı bir antolojide topladı.

 

Prof.Dr. Şükrü KIZILOT: Akademisyen. Maliye Bakanlığında 8 yıl çalıştı. Ardında önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Asistan olarak göreve başladı. Kızılot, halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütüyor. ODTÜ İktisadi İlimler Fakültesinde Öğretim Görevlisi olan Kızılot’un 45 cilt kitabı, 2 bin 500 dolayında makalesi yayınlandı. 1988-1992 yılları arasında PETKİM Holding’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1999 yılında “Doruktakiler” Özel Bilim Ödülünü alarak “Yılın Bilim Adamı” seçildi. Maliye Bakanı olduğu dönemde Adnan Kahvecinin danışmanlığını yürüttü.

Tuncer Cücenoğlu (1944): Tiyatro yazarı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi, 1964–83 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştı. Yazdığı oyunlar Devlet Tiyatroları, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolar tarafından sahnelendi. Çıkmaz Sokak, Kadıncıklar, Dosya ve Kördüğüşü çeşitli ülkelerde de oynandı. Yapıtları çok sayıda ödül aldı. Başlıca eserleri Kördüğüşü, Öğretmen, Kadıncıklar, Dosya, Çıkmaz Sokak, Biga 1920

 

Prof.Dr.Turan Ilgaz( 1934): Akademsiyen.Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Akademik çalışmaları yanında; KTÜ İnşaat-Mimarlık Fak. KTÜ Makine –Elektrik Fak., KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültelerinde Dekanlık., KTÜ Rektör Yardımcılığı , Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği, Mü. Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı sırasında düzenlediği “Birinci Ulusal Eğitim Sempozyumu” ardından; sınıf öğretmenliği eğitim süresini 4 yıllık lisans düzeyine çıkartarak, bu başarılı programın tüm eğitim fakültelerinde de uygulanmasını sağlamıştır.

ÇEKVA Logo.png
Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı
Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam | Onur Şan

BİZE ULAŞIN

(0216) 414 74 75

Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cd. No:59, 34722 Kadıköy/İstanbul, Türkiye

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

cekva.org.tr 2020 ® - Tüm hakları saklıdır.