BURSLAR

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerimize ortaöğretim, yüksek ve özel öğretim bursları vermektedir.

Her yıl Eylül ayında internet ve basın yoluyla yapılan açıklamalarla burs başvuruları alınmakta ve özel bir bilgisayar programı ile değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır.

Vakfımızın içinde bulunduğu yıl bütçesine uygun olarak yüksek puan alanlardan başlamak üzere bursiyerler açıklanmaktadır. Bilgisayar programında öğrencimizin bütün bilgileri değerlendirmekte, tamamen objektif olarak puanlanarak sıraya konmaktadır.

Verilecek burslar karşılıksız olup öğrencimizin iş hayatına  atıldıktandan sonra maddi gücüne göre vakfımıza burs vermesi vicdani sorumluluk kapsamında olmaktadır. Burslar 1 yıllık olup öğrencinin başarı ve maddi durumu her yıl sürekli kontrol edilerek yeniden değerlendirilmektedir.

ANA-9.png

BAŞVURU KOŞULLARI

  • Çorum nüfusuna kayıtlı olup veya üniversite öncesi eğitimini çorumda yapmış olanlar, halen ailesi çorum ve ilçelerinde ikamet edenler dahil.

  • 4 Yıllık Lisans eğitimi kazanmış olanlar veya 4 yıllık özel üniversiteleri %100 burslu kazanmış olanlar.

  • Başka kurumdan burs almayanlar.(Başbakanlık ve KYK bursu hariç.)

  • Öğrenim durumlarında alttan hiç dersi olmayanlar.

  • Alttan en fazla 1 dersten sorumlu olup, not ortalaması 2,50'nin üzerinde olanlar.(4'lü sistem üzerinden.)

  • Diğer başvuru şartları vakıftan öğrenilebilecektir.