top of page
GEÇMİŞ YÖNETİM KURULLARI
1995-1997
Turan ILGAZ-Başkan 
Aydoğan SEMİZER-Başkan Yard.
Sabit VELİDEDEOĞLU-Genel Sekreter
Ömer  SÖYLEMEZ-Sayman 
Orhan YAĞCI-Üye
Ali Osman ŞAHİN-Üye
Jale YÜCEL-Üye
1997-1999
Turan Ilgaz-Başkan 
Aydoğan SEMİZER-Başkan Yard.
Sabit VELİDEDEOĞLU-Genel Sekreter
Hakverdi DEMİR-Sayman 
İlhan ÇENESİZ-Üye
Mustafa KALELİOĞLU-Üye
Osman DEDEBAŞ-Üye
1999-2001
Turan ILGAZ-Başkan 
Sabit VELİDEDEOĞLU-Başkan Yard.
Filiz ACAR-Genel Sekreter
Hakverdi DEMİR-Sayman 
Nihal BERKAY-Üye
Selman Safi BİLAL-Üye
Hatice PEPE-Üye
2003-2005
Ahmet SAMSUNLU-Başkan
Duran LEBLEBİCİ-Başkan Yard.
Mehmet YEMENİCİ-Genel Sekreter
Turgut UTKU-Sayman
Gülhan ERKOÇ-Üye
Nihal BERKAY-Üye
İnci YETİK-Üye
2001-2003
Ahmet SAMSUNLU-Başkan
Sabit VELİDEDEOĞLU-Başkan Yard.
Tevfik AYAN-Genel Sekreter
Bahattin BAŞ-Sayman
Duran LEBLEBİCİ-Üye
Sema BENDERLİ-Üye
Nihal BERKAY-Üye
2005-2007
Turan ILGAZ-Başkan 
İlhan ÇENESİZ-Başkan Yard.
Hüseyin KAPUSUZ-Genel Sekreter
SABİT VELİDEDEOĞLU-Sayman 
Nihal BERKAY-Üye
Yılmaz UMAN-Üye
Gülhan ERKOÇ-Üye
2007-2009
Turan ILGAZ-Başkan 
Avni ÇELİK-Başkan Yard.
Hüseyin KAPUSUZ-Genel Sekreter
Nihal BERKAY-Üye
Ahmet SAMSUNLU-Üye
Tevfik AYAN-Üye
İlhan ÇENESİZ-Yedek Üye
Aydoğan SEMİZER-Yedek Üye
Yalçın BENDERLİ-Yedek Üye
2009-2011
Ahmet SAMSUNLU-Başkan 
Avni ÇELİK-Başkan Yard.
Sabir VELİDEDEOĞLU-Genel Sekreter
Mehmet ÖZATA-Muhasip
Feyzullah KIYIKLIK-Üye
Haydar Ali ÖZTAŞ-Üye
NİHAL BERKAY-Üye
Türker YILÇINDURAN-Yedek Üye 
Gürhan KÜMBÜL-Yedek Üye
Mehmet MERGEN-Yedek ÜYE
2011-2013
Avni ÇELİK-Başkan 
Nurullah ÇAKIR-Eş Başkan
Muzaffer KÜLCÜ-Eş Başkan
Çetin BAŞARANHINCAL-Eş Başkan
Erdem ÇENESİZ-Başkan Yard.
Mustafa Özgürm TEZEL-Başkan Yard.
Sabit VELİDEDEOĞLU-Genel Sekreter
Nihal BERKAY-Genel Sayman 
Feyzullah KIYIKLIK-Üye
Dilek YILMAZCAN-Üye
Tevfik AYAN-Üye
Nurettin BÜYÜKKAKAÇ-Üye
Muzaffer CANIDEMİR-Üye
Türker YILÇINDURAN-Yedek Üye
Teoman ÖTGÜR-Yedek Üye
Mehmet ÖZATA-Yedek Üye
Cengiz CELEP-Yedek Üye
Selim ÇATAL-Yedek Üye
2013-2015

Avni ÇELİK-Başkan

Erdem ÇENESİZ-Başkan Yrd.

Mustafa Özgür TEZEL-Başkan Yrd.

Serpil SALMAN-Başkan Yrd.

Sabit VELİDEDEOĞLU-Genel Sekreter

Dilek YILMAZCAN-Sayman

Şenol ÇETİN-Üye

Feyzullah KIYIKLIK-Üye

Muzaffer KÜLCÜ-Üye

Çetin BAŞARANHINCAL-Üye

Ömer DERİNDERE-Üye

Ahmet KIŞ-Üye

Necati ŞAHİN-Üye

Erkan AKDEMİR-Üye

Hüseyin TUZCU-Üye

2015-2017

Avni ÇELİK-Başkan

Erdem ÇENESİZ-Başkan Yrd.

Prof.Dr.Lüfi AKÇA-Başkan Yrd.

Prof.Dr.Niyazi ÇİÇEK-Başkan Yrd.

Necati ŞAHİN-Genel Sekreter

Mustafa Özgür TEZEL-Üye

Prof.Dr.Serpil SALMAN-Üye

Sabit VELİDEDEOĞLU-Üye

Prof.Dr.Dilek YILMAZCAN-Üye

Şenol ÇETİN-Üye

Feyzullah KIYIKLIK-Üye

Mehmet YILDIRIM-Üye

Ahmet KIŞ-Üye

Nihal BERKAY-Üye

Hüseyin TUZCU-Üye

Yrd.Dr.Deniz Akçay-Üye

2017-2019

Prof.Dr.Lüfi AKÇA-Başkan

Hüseyin TUZCU-Başkan Yrd.

Erdal KARSLI-Başkan Yrd.

Sabit VELİDEDEOĞLU-Genel Sekreter

Prof.Dr.Dilek YILMAZCAN-Muhasip Üye

İlhan ÇENESİZ-Üye

Erdem ÇENESİZ-Üye

Şenol ÇETİN-Üye

Prof.Dr.Niyazi ÇİÇEK-Üye

Mustafa Özgür TEZEL-Üye

Prof.Dr.Serpil SALMAN-Üye

Feyzullah KIYIKLIK-Üye

Mehmet YILDIRIM-Üye

Nihal BERKAY-Üye

Nurettin BÜYÜKKAKAÇ-Üye

2019-2021
LÜTFİ AKÇA-Başkan
Erdal KARSLI-Başkan Yrd.
Sabit VELİDEDEOĞLU-Genel Sekreter
Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN-Sayman
İlhan ÇENESİZ-Üye
Erdem ÇENESİZ-Üye
Şenol ÇETİN-Üye
Prof. Dr. Nİyazi ÇİÇEK-Üye
Mustafa Özgür TEZEL-Üye
Prof. Dr. Serpil SALMAN-Üye
Feyzullah KIYIKLIK-Üye
Mehmet YILDIRIM-Üye
Nihal BERKAY-Üye
Nurettin BÜYÜKKAKAÇ-Üye

2021-2023
Prof. Dr. Lütfi Akça - Başkan
Sabit Velidedeoğlu - Başkan Yrd.
Erdem Çenesiz - Başkan Yrd.
Yaşar Karaarslan - Başkan Yrd.
Prof. Dr. Dilek Yılmazcan - Muhasip ÜyeHüseyin Kapusuz - Genel Sekreter
Prof. Dr. Serpil Salman - Üye
Feyzullah Kıyıklık - Üye
Hüseyin Kadri Samsunlu - Üye
Mustafa Özgür Tezel - Üye
Prof. Dr. Reha Metin Alkan - Üye
Mehmet Yıldırım - Üye
İrfan Balkanlıoğlu - Üye
Doç. Dr. Nur Fındık - Üye
Erdal Karslı - Üye
Ömer Ali Anbar - Üye
bottom of page