ONURSAL BAŞKANLARIMIZ

Prof. Dr. Turan ILGAZ
Prof Dr. Ahmet SAMSUNLU
Dr. Avni ÇELİK

DANIŞMA KURULU(2018-2020)

Haydar Ali Öztaş
Feyzullah Kıyıklık
Salih Karahan
Avni Çelik
Prof.Dr. Ahmet Samsunlu
Ahmet Kış
Aslan Öztaş
Aydoğan Semizer
İlhan Çenesiz
Ahmet Güngör 
Azade Eker
Sabit Velidedeoğlu
Selman Safi Bilal

YÖNETİM KURULU(2018-2020)

Başkan-LÜTFİ AKÇA
Başkan Yard.-Erdal KARSLI
Genel Sekreter-Sabit VELİDEDEOĞLU
Sayman-Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN
Üye-İlhan ÇENESİZ
Üye-Erdem ÇENESİZ
Üye-Şenol ÇETİN
Üye-Prof. Dr. Nİyazi ÇİÇEK
Üye-Mustafa Özgür TEZEL
Üye-Prof. Dr. Serpil SALMAN
Üye-Feyzullah KIYIKLIK
Üye-Mehmet YILDIRIM
Üye-Nihal BERKAY
Üye-Nurettin BÜYÜKKAKAÇ

DENETLEME KURULU(2018-2020)

Hüseyin KAPUSUZ

Seyit ASLAN

Feyyaz ŞEHİRLİ

Adem HÖCÜ